Startsiden sosialhumanistene

Sosialhumanistene har ett mål i siktet, nemlig at menneskerettighetene blir oppfylt av alle for alle. Sosialhumanister har ønske om å samle mennesker i en felles dugnad for å hjelpe mennesker som blir fordrevet, lever i frykt eller ikke har mat. Medet sunt livssynet vil vi sette fokus på ting som kan opplyse og hjelpe deg videre i søken etter mening og lykke. Det å gi, se og lytte er ofte nok – med respekt for alle livssyn.

Vi vil at vår fornuft skal føre oss til et høyere nivå i eksistens med andre mennesker slik at ting som tillit, samarbeid, felles mål og utvikling kan stå på agendaen og ikke krig og urettferdighet.

Menneskerettigheter i Norge

Er det behov for menneskerettigheter i Norge, og svaret på det er et klart ja. Det er en fin balanse mellom fortrolighet og misnøye, og det er mange tendenser til at menneskerettighetene stadig blir satt på prøve. Det er mest knyttet til ytringsfrihet og likestilling, men også slike ting som urettferdig behandling når det gjelder abort, kjønn og kultur.

Det fins mage måter å engasjere seg i rettigheter til store og små, hvit eller farget. Det spiller ingen rolle hva det er, alle er frie mennesker. Vold i hjemmet, diskriminering på grunn av hudfarge, mobbing i skolen eller rus på arbeidsplassen, alt er ting vi er opptatte av.

I bloggen vil vi gå nærmere inn på menneskerettighetenes historie i Norge, maktmisbruk som er utført på minoritetsgrupper og innvandrere, hvilke organisasjoner man kan melde seg inn i også videre.

Globale menneskerettigheter

De globale menneskerettighetene følger FN konvensjonen og Amnestys arbeid for lik rett til et verdig liv. Hvordan har verden håndtert krig og elendighet, og er det vestens stadig jakt etter rikdom som skaper forhold som ikke er til å leve med. Hva skjer når folk må flykte for sine liv for meninger og ytringer, og hva kan vi i Norge gjøre for å hjelpe barn på flukt.