Jobbe for menneskerettighetene i 2020

Menneskerettighetene forteller oss at alle skal ha like muligheter. Med alle menes alle mennesker på jorda. Dette er internasjonale retningslinjer som skal gjøre det umulig å vike fra det ansvaret alle har for å gjøre verden til et bedre sted. Men likevel ser vi i dag at millioner av mennesker sliter med ting som fattigdom, sult, katastrofer, krig og elendighet. Tar vi vårt ansvar på alvor og er vi vårt ansvar bevisste?

Menneskerettighetene følger naturlovene og rettighet til fri ytring, liv og religion. Men hva kan man selv gjøre for å fremme tankene bak menneskerettighetene, når man ser så mye elendighet og urett utført av myndigheter og autoriteter verden over? Er norske myndigheter klassens beste elev, eller har også de spøkelser gjemt i skapet? Hvordan kan man jobbe for å fremme rettigheter som dette i 2020?

Bli politisk aktiv

Dersom man blir med i et politisk parti, kan man jobbe for dem som er svakere stilt i samfunnet. Man kan ta opp saker som brudd på likestilling, diskriminering i forhold til kjønn eller hvordan alle i samfunnet skal ha lik rett til utdanning, jobb og bolig.

Medlem i ideell organisasjon

Det er mange grupper som jobber for menneskerettigheter på forskjellige plan. En av dem er EDL som jobber for etnisk -og demokratisk likeverd. De jobber i hovedsak for å støtte samenes eller etniske gruppers rettigheter i samfunnet. Det som er bra med å bli medlem i slike grupper er at man møter mange likesinnede som alle er opptatt av likeverd.

Jobbe i NIM

NIM er en organisasjon som er direkte utnevnt av Stortinget til å ivareta norske menneskerettigheter. Selv om NIM er uavhengig, regnes de som en offentlig etat. Som offentlig ansatt har man ironisk nok mange rettigheter som ikke-offentlig ansatte mangler. NIM kommer med rapporter om situasjonen i landet på bakgrunn av møtevirksomhet. NIM kan også gi anbefalinger eller holde kurs om menneskerettigheter til etater og bedrifter.

Lese om urett utført i historien

Det er mange hendelser i historien som forteller oss at slike regler er helt nødvendige å ha. Selv i Norge har umenneskelig behandling av samer, tatere og sigøynere vært kritikkverdige. For at Norge som nasjon skal kunne videreføre stillingen som en av verdens beste land å bo i, er slike fokus viktig å ta. I boka Samene – urbefolkning og minoritet for man et innblikk i nordmenns overgrep mot samene som gruppe gjennom mange år. Boka Kraften forteller om diskriminering av kvinner i hundrevis av år.

Bli bevisst rettighetene og pliktene

Det fins en rekke uskrevne plikter man har som menneske. I Norge liker vi å bruke jantelovene og i stor grad Kardemomme-by lovene. Man skal være grei og snill, men forøvrig kan man gjøre som man vil. Uten myndig integritet og åpenhet vil det være vanskelig å beholde slike menneskerettigheter, som blant annet handler om retten til å ytre seg, kjønn og religion. Når limet mellom generasjonene forsvinner, kan også menneskerettigheter stå i fare. Dette må alle være bevisst og jobbe sammen for å unngå. På den måten vil alle kunne ha lik mulighet til å oppnå et verdig liv.