Litt hjelp er bedre enn ingen hjelp

Ofte tenker man at det ikke nytter å hjelpe. At én person ikke kan bringe noe godt til verden, og at pengene uansett havner i djevelske hender. Men har du noen gang slitt og fått et smil av en fremmed? Mer skal faktisk ikke til for å snu en dårlig trend til noe positivt. Litt hjelp kan hjelpe mange mennesker som er i nød, i konflikt med myndighetene for sine meninger eller som blir forfulgt fordi de tror på fred og forsoning.

Hjelp med det du kan

Man må tenke på de berømte dråpene som kan bli til et stort hav. Alle monner drar, og dersom alle drar i samme retning vil man oppnå noe stort. Hadde det ikke vært godt å kunne si at hele verden lever i fred og harmoni en vakker dag? Eller at man kunne gi en familie et måltid i en sårt trang situasjon? Bare tilgang på rent vann kan bety forskjell på liv og død for nesten 900 millioner mennesker i dag.

Det å hjelpe med det man kan er med på å gjøre flere ting. For det første vil man gi til de som tenger det. For det andre vil man kunne dra med seg andre slik at bidraget blir større. For det tredje vil man skape håp for noen. Det fjerde er at man også vil spre glede og positivitet uten å trenge å bli religiøs.

Kjenner du en hund?

Man har mange skjellsord på hundene, og ofte er vi heller ikke snille med dem. Men hva har de gjort oss? De kan lage litt leven, men for det meste vil de bare være med deg og dine, og oppleve de samme tingene. En hund vil aldri forlange mer enn den får, og tar til takke med det. Kanskje flere skulle tenke over hva det vil si å være en del av en større helhet, et samfunn, en klode? Det ville garantert hjulpet mange mennesker.

Mange problemer å ta tak i

Urett som blir påført mennesker skal i prinsippet stoppes av menneskerettighetene. Det handler om fordrivelse for religiøs tro, legning, politiske meninger og likestilling. Men det handler om mange andre ting, minoriteters rettigheter, rett til utdanning og helse, rett til å være seg selv uten undertrykkelse fra andre.

Ofte kommer solidaritet opp når USA går til krig. Hva er det de vil oppnå med kriging? Er krigen berettiget? Holder de bare et maskineri i gang? Hvorfor må sivile lide? Ser man på krig, er det utrolig hvor mye det går utover sivile, på tross av at det kommer inn under rettighetene for mennesker i nød.

Så det nytter å hjelpe mennesker i nød uansett hvor lite man kan bidra med. Oppmerksomhet vil gjøre at stater må trå varsomt når de skal forhandle storpolitikk.