Ytringsfrihet og toleranse i fare

Noen av de mest fundamentale rettighetene våre er satt i fare. Det kan virke som fiksjon for noen, mens andre har fått føle på kroppen hvordan det er. Det er vanskelig å si hvorfor det har blitt slik, men urettferdighet, skjevhet og diskriminering er nok blant noen av årsakene. Det er også noen paradoks ute å går når man snakker om ytringsfrihet. Det viktigste av alt er likevel at man ikke handler slik man forkynner.

Ytringer og toleranse er noen av mange byggeklosser man trenger i samfunnet. Andre slike byggeklosser er tillit, gjennomsiktighet og integritet. Men hvorfor er det slik at vi holder på å miste dem? Hva er egentlig problematikken og hvordan skal vi løse det?

Ytringer på nett

Mange mener at ytringer på nett er i ferd med å ødelegge noen av de viktige grunnpilarene i det norske samfunnet. Nemlig tillit, toleranse og åpenhet. Mange gjemmer seg bak fiktive navn i forum for å kunne si sin oppriktige mening uten å bli forfulgt.

Man skal likevel huske på at det fins mange troll. Folk som jobber med å skrive provoserende kommentarer for å skape debatt. Når mange engasjerer seg, vil også nettstedet øke sine muligheter for å drive inntekter inn. Det er fordi trafikk og markedsandeler belønnes av aktører som Google.

Ytringer på nett er ikke noe annet enn ytringer, men man skal alltid være varsom med å gi ut personlige detaljer om seg selv. Ytringer er ikke mer enn ytringer, og mange blander heftig diskusjon og trusler. Spør man en ungdom i dag vil den si at en lærer ikke ha lov til å se skarpt på eleven. Som voksen vet man at uenighet kan føre til heftig debatt, uten at det får andre følger enn det.

Toleranse

En av tingene som gjør at samfunnet har blitt kaldere og hardere, er i mange tilfeller resultat av frykt. Det kan virke urettferdig at en utlending kommer til Norge og får seg jobb og kjører Tesla. Men det er mange aspekter man glemmer i samme slengen. En person som kommer til Norge vil gjøre alt i sin makt for å integreres i samfunnet. De vil jobbe hardere og lengre for å nå det. Dessuten vil de ta jobber en selv ikke vil. Det innebærer å flytte til distriktet, jobbe to jobber og ta lavtlønt arbeid.

Toleranse handler om å se andre med samme verdi. Det er ikke slik at nordmenn har en egen klausul om å komme først i køen, ei heller sant at nordmenn har velstanden sin fordi de er så flinke. Jo, flinke har forfedrene våre vært til å benytte seg av suverenitetsprinsippet og brukt noe som kalles nøkternhet. Vi snakker da om å ta i bruk janteloven som sier at man ikke skal tro man er noe, ikke ødsle eller over-forbruke. Men disse verdiene er i ferd med å viskes ut når alt alle tenker på er seg selv, sin økonomi og sine navlebeskuende problemer.

I dette livet må man være tolerant og jobbe hardt for sin egen velstand. Man kan kalle det en frihet til å jobbe, en frihet til å bidra ved å betale skatt, frihet til å hjelpe andre. På denne måten og ingen annen kan vårt samfunn fortsette å være verdens beste samfunn. Med både ytringer og toleranse vil samfunnet være fruktbart og godt i fremtiden også.